Filmfond Nord

Lima Design og Seria har levert ny nettside til Filmfond Nord.

WEB
Se nettsiden
24.10.201614:27 Liss

Filmfond Nord et ett av tre regionale filmfond i Norge. Fondet er et aksjeselskap og eies av Nordland fylkeskommune, Troms fylkeskommune og Finnmark fylkeskommune.

Målet er å øke antall innspillinger i Nordland, Troms og Finnmark, samt være et viktig bidrag til å videreutvikle filmbransjen og skape flere filmrelaterte arbeidsplasser i regionen. Fondet er et kommersielt fond som i første rekke skal toppfinansiere produksjon av kinofilmer og tv/dramaproduksjoner.

Leveransen består av ny responsiv nettside og nye visittkort.