Indeks Nordland 2009-2014

Indeks Nordland er et samarbeid mellom Kunnskapsparken Bodø, NHO, Innovasjon Norge, DNB, NFK og NAV.

15.12.201510:31 Liss

Indeks Nordland er en årlig rapport som tar for seg utviklingen i næringsliv og befolkning gjennom året, og utsiktene for kommende år. Rapporten gis ut i januar hvert år.

Jeg har vært så heldig å få arbeide med seks utgaver av Indeks Nordland. Arbeidet er utført under mitt ansettelsesforhold hos mpDesign.

Rapporten produseres på papir, men i tillegg publiseres den på nett indeksnordland.no og presenteres av prosjektleder Erlend Bullvåg som også er dekan ved Handelshøgskolen i Bodø (UiN).

Her kan du se rapportene i pdf-versjon:

Indeks Nordland 2009 

Indeks Nordland 2010

Indeks Nordland 2011

Indeks Nordland 2012

Indeks Nordland 2013

Indeks Nordland 2014

Her kan du se noen av mine siste jobber