NSFLIS Troms

Oppdrag for Norges Sykepleierforbunds landsgruppe av intensivsykepleiere avd Troms (NSFLIS). Logo for kongressen "Se mot nord - Intensivsykepleiens utfordringer" som arrangeres av NSFLIS Tromsø i september 2017.

LOGO
02.09.201615:27 Liss Marie Jakobsen

Kongressen tar for seg temaet “Se mot nord - intensivsykepleiens utfordringer".

Disse utfordringene handler om at Intensivsykepleiere arbeider langt nord hvor det er store avstander geografisk - noe som skaper utfordringer og hvor de må lage egne løsninger for å kunne gjøre en best mulig jobb.

Jeg takker for oppdraget og ønsker lykke til med kongressen.