PROMAN

For PROMAN as har Lima Design levert logo og diverse trykksaker.

LOGO
14.09.201719:40 Liss Marie Jakobsen

PROMAN driver med prosjektering og prosjektstyring innen bygg og anleggsbransjen.
De bidrar med planlegging og tegning av bygninger og prosjekter, prosjektutvikling i egen og andres virksomheter.